Jak ovládat

Jak ovládat

Jak ovládat program SharkViewer a jak ovládat vzdálený počítač?

A) Jste MOŘE? (ten kdo potřebuje pomoc)

B) nebo jste SHARK? (ten kdo poskytuje pomoc a připluje s touto pomocí)?

A) Jsem MOŘE a čekám na pomoc – na připlutí Sharka do svého počítače

Ihned po spuštění programu SharkViewer jste – MOŘE, tzn. čekáte na pomoc. Pomůže Vám ale jen ten, kdo zná kód, který se vypíše uprostřed Vaši obrazovky. Tento kód se mění z bezpečnostních důvodů při každém spuštění aplikace. Jediná věc, kterou musíte tedy udělat je – říct Vaše heslo tomu, kdo Vám má poskytnout vzdálenou technickou podporu. To je vše…žádné další klikání

Obrazovka MOŘE – nyní jste „moře“ a čekáte na pomoc od Sharka
Ovládací tlačítka na MOŘI
  • Shark – přepnutí do režimu SHARK (Jste SHARK=poskytujete pomoc)
  • Šipka dolů – minimalizovat obrazovku
  • Exit – ukončení aplikace

Jakmile řeknete své heslo tomu, kdo Vám má pomoci a ten provede připojení k Vašemu počítači, poznáte pak toto úspěšné připojení díky přítomností SHARKA, který připluje do Vašeho moře :

SHARK připlul do Vašeho moře – nyní je možné provádět vzdálenou technickou podporu ve Vašem PC

Nyní je možné provádět vzdálenou technickou podporu ve Vašem počítači. Přístup do Vašeho počítače lze kdykoli ukončit kliknutím na tlačítko EXIT. SHARK ihned odpluje – nebude mít přístup do Vašeho PC.

B) Jsem SHARK a chci poskytnout pomoc

V případě, že si přejete poskytovat pomoc, je potřeba znát heslo, které se vypsalo na obrazovce ve vzdáleném počítači (jak je zobrazeno výše), ke kterému si přejete se připojit. Ve vašem programu klikněte na tlačítko SHARK – režim ve kterém budete ovládat vzdálený počítač.

Klikněte na tlačítko SHARK

Po kliknutí na SHARK se změní barva okna aplikace a zobrazí průhledné okno:

Zde vpravo nahoře jsou k dispozici ovládací tlačítka:

  • PC – zadání kodu, který se zobrazil ve vzdáleném počítači
  • SET1 – označení levého horního rohu pracovní plochy vzdáleného počítače
  • SET2 – označení pravého dolního rohu pracovní plochy vzdáleného počítače
  • Moře – přepnutí z režimu SHARK (Vy pomáháte) zpět do režimu Moře, kde Vám bude poskytována vzdálená technická podpora
  • Sipka dolů – minimalizovat okno
  • Exit – ukončení aplikace

1. Spustte například Skype, kterým komunikujete mezi Vašimi počítači a ve vzdáleném počítači spustte sdílení obrazovky. Sdílenou obrazovku zvětšete ve svém počítači na maximum a označte plochu vzdáleného počítače tlačítky SET1 – levý horní roh a SET2 – pravý dolní roh

2. Klikněte na tlačítko PC a zadejte do textového pole kod, který se zobrazil ve vzdáleném počítači. Po zadání správného kodu klikněte na tlačítko – připojit.

Zadejte kod, který se vypsal ve vzdáleném počítači

To je vše – poskytněte dobrou, vzdálenou technickou podporu…